Loading
Special project
archive

CLICK! Photo Booth Open Call for Thai Illustrators

วันที่ : 01 มีนาคม 2567 - 20 เมษายน 2567
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ sx.automat
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2567


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) และ sx.automat ขอเชิญชวนศิลปิน นักวาดภาพประกอบ และนักออกแบบ มาร่วมนำเสนอผลงานดีไซน์ผ่านการออกแบบและ take over ตู้ BACC Photo Booth ณ โถง ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยโครงการนี้เป็นการใช้ Photo Booth ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ มาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานการออกแบบ เพื่อเพิ่มพื้นที่และโอกาสในการนำเสนอผลงานของศิลปิน นักวาด นักออกแบบชาวไทยสู่สาธารณะ

ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 ท่าน จะได้นำเสนอผลงานการออกแบบที่ BACC Photo Booth เป็นระยะเวลาท่านละ 1 เดือน (หรือประมาณ 30 วัน) เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2567 รวมถึงได้รับส่วนแบ่ง 15% จากยอดการถ่ายภาพ โดยระหว่างที่นำเสนอผลงาน ศิลปินสามารถใช้พื้นที่โถง ชั้น 5 ใกล้กับตู้ Photo Booth ในการออกบูธเพื่อจัดแสดงผลงานเพิ่มเติมหรือขายสินค้าที่ระลึกได้ นอกจากนี้ โครงการในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ประจำปี 2567 อีกด้วย

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้สมัครเป็นคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดอายุ
2. ผู้สมัครสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. ผู้สมัครไม่เคยจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวและไม่เคยนำผลงานลง Photo Booth ที่ใดมาก่อน
4. ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น และไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยสร้างสรรค์ผลงาน 
5. เนื้อหาของผลงานไม่ละเมิดกฎหมาย (หอศิลปกรุงเทพฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาหากพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย)
6. รูปแบบการดีไซน์ที่เหมาะสมกับการตกแต่ง Photo Booth ได้แก่ งานวาดในคอมพิวเตอร์หรือวาดด้วยแอพพลิเคชัน, งานกราฟิกดีไซน์, งานวาดด้วยมือ, การปะติด (collage) โดยในการส่งผลงานเข้ารับคัดเลือก สามารถใช้ภาพถ่ายได้
7. ผู้สมัครสามารถเตรียมไฟล์กราฟิกพื้นฐานสำหรับสั่งผลิตได้ หรือกรณีต้องการตกแต่งตู้ Photo Booth ด้วยการวาดมือก็สามารถทำได้เช่นกัน
8. ผู้สมัครมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์งาน และสามารถให้ความร่วมมือในการโปรโมท รวมถึงสื่อสารรายละเอียดโครงการผ่านโซเชียลมีเดียได้
9. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Coffee Talk กับผู้โชคดีประจำเดือนได้ 
(กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่อุดหนุน Photo Booth ครบ 800 บาท ตลอดแคมเปญ จะมีสิทธิส่งชื่อร่วมลุ้นโอกาสในการจิบกาแฟพร้อมพูดคุยกับศิลปินในกิจกรรม Coffee Talk ที่ร้าน Gallery กาแฟดริป เป็นระยะเวลาประมาณ 40 นาที และถ่ายภาพ photo booth ร่วมกับศิลปินประจำเดือนนั้นๆ)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Portfolio ตัวอย่างผลงานจำนวนไม่เกิน 8 หน้า
2. แนวความคิดในการออกแบบ Photo Booth จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือ ประมาณ 500 คำ
3. แบบร่างผลงานดีไซน์สำหรับ Photo Booth ประกอบไปด้วย
- Sticker Wrap จำนวน 1 เซต 
- Frame ด้านในจำนวนไม่เกิน 8 แบบ  
- Welcome Screen จำนวน 1 ชิ้น
- GIF Frame จำนวน 1 ชิ้น
- Sticker Set สำหรับตกแต่งเฟรม (optional)
(แบบร่างควรมีความสมบูรณ์อยู่ที่ 70 – 80% และสามารถสื่อถึงคอนเซ็ปต์ได้อย่างชัดเจน โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแบบร่างเมื่อท่านได้รับการคัดเลือก)

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
1. ได้นำเสนอผลงานการออกแบบ Photo Booth ของตนเอง ทั้งการตกแต่งด้านนอกและไฟล์กรอบดิจิทัลด้านในเป็นเวลา 1 เดือนที่ BACC Photo Booth โถง ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยหอศิลปกรุงเทพฯ และ sx.automat เป็นผู้ดูแลการผลิตและติดตั้ง Sticker Wrap รอบตู้ให้โดยไม่รวมการตกแต่งตู้เพิ่มเติม
2. ได้รับส่วนแบ่งจากการถ่ายภาพ Photo Booth 15% ภายในเดือนที่จัดแสดง
3. ได้พื้นที่สำหรับออกบูธตลอดระยะเวลาจัดแสดง โดยสามารถมาออกบูธได้ทุกวันเปิดทำการ และสามารถจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเพิ่มเติมได้ โดยรายได้เป็นของศิลปิน 100%
4. ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลงานและแนวความคิดของศิลปินผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของหอศิลปกรุงเทพฯ และ sx.automatจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งในเดือนที่จัดแสดง
5. ได้รับการโปรโมทตัวศิลปินผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของ Happening Magazine ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งในเดือนที่จัดแสดง

รายชื่อคณะกรรมการ
1. พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอศิลปกรุงเทพฯ
2. วิธวินท์ ลีลาวนาชัย Co Founder ของ sx.automat
3. วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหาร Happening Magazine
4. Jeep Kongdechakul ศิลปิน / นักวาดภาพประกอบ

หมายเหตุ
- ผู้สมัครสามารถส่งแบบดีไซน์ได้คนละ 1 แบบเท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากผู้สมัครร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทางผู้จัดการโครงการฯ ขอพิจารณาเอกสารตามที่ได้ส่งมาเป็นสำคัญ

ข้อมูลขนาดของตู้ Photo Booth และตัวอย่าง Template
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_g781apcyW-MH9A-I0aNkBNwyjvL-eWV

กำหนดการโครงการ
1 มีนาคม – 20 เมษายน 2567 : เปิดรับสมัครผ่าน Google Form
23 – 31 เมษายน 2567 : รวบรวมและคัดกรองใบสมัคร
1 – 15 พฤษภาคม 2567 : คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินผู้ผ่านการคัดเลือก 6 ท่าน
ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 : ประกาศผลทาง website bacc.or.th และ Facebook เพจหอศิลปกรุงเทพฯ
1 - 15 มิถุนายน 2567 : ประชุมพูดคุยเพิ่มเติมกับศิลปิน
16 - 30 มิถุนายน 2567 : ศิลปินทยอยเตรียมงาน
1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 : ระยะเวลาศิลปิน take over ตู้ Photo Booth คนละ 1 เดือน

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
กรอกแบบฟอร์มและอัพโหลดไฟล์ผลงานผ่าน Google Form
https://forms.gle/pmmUdEn846Ctkn999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายการตลาดและหาทุน
โทร 02 214 6630 ต่อ 512
E-mail [email protected]
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com