Loading
main exhibition 789
current

วูแมนิเฟสโต: ความล่องไหลที่ต่อเนื่อง

วันที่ : 12 กันยายน 2566 - 30 ธันวาคม 2566
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วูแมนิเฟสโต
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนนิทรรศการเสมือนจริง: A360
Media Partner: The Cloud และ Mirror Thailand 
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มศิลปินผู้จัดงานวูแมนิเฟสโต นำเสนอนิทรรศการ “วูแมนิเฟสโต: ความล่องไหลที่ต่อเนื่อง” นิทรรศการครั้งสำคัญของวูแมนิเฟสโต ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบมากกว่า 30 ชิ้น ตั้งแต่นิทรรศการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน จากศิลปินหญิงในภูมิภาคเอเชียและประเทศอื่น ๆ ที่เคยร่วมแสดงและเป็นส่วนหนึ่งของวูแมนิเฟสโต นอกจากนี้ยังรวบรวมเอกสารสำคัญของกลุ่มวูแมนิเฟสโต ‘WeMend’ พื้นที่เวิร์กชอป และโปรแกรมการศึกษา รวมถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยั่งยืนของกลุ่มวูแมนิเฟสโต ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในฐานะหนึ่งในกลุ่มสตรีกลุ่มแรกที่ปรากฏตัวและเคลื่อนไหวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังดำรงอยู่จนกลายเป็นบทบันทึกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและสากล
 
วูแมนิเฟสโตเริ่มต้นครั้งแรกในรูปแบบนิทรรศการศิลปะกลุ่มในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นวูแมนิเฟสโตเริ่มแปรเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นโครงการต่าง ๆ จนกลายเป็นพื้นที่แห่งการพบปะแลกเปลี่ยนของกลุ่มศิลปินหญิงที่อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเอื้ออาทรระหว่างกัน ขณะที่เป้าหมายแรกเริ่มเกิดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงพลังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลงานของศิลปินหญิงให้เป็นที่ประจักษ์ ได้พัฒนาและต่อยอดไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด การให้ค่าของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม การทำงานของวูแมนิเฟสโตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นและลื่นไหล ก่อให้เกิดเป็นโครงการที่หลากหลายและเปิดกว้างทั้งในเชิงการลงมือปฏิบัติและสะท้อนการดำรงอยู่ของทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการที่ไม่ได้เน้นถึงผลลัพธ์ที่สิ้นสุด และสนับสนุนให้สิ่งที่เกิดขึ้นดำเนินไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งล้วนแล้วเป็นผลมาจากการพบปะแลกเปลี่ยน หรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับสร้างกระบวนการคิดในเชิงวิพากษ์ 
 
วูแมนิเฟสโตยังคงสานต่อความร่วมมือต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน และนิทรรศการ“วูแมนิเฟสโต: ความล่องไหลที่ต่อเนื่อง” จะเป็นนิทรรศการครั้งสำคัญในการสะท้อนแนวคิดอันเป็นหัวใจหลักของวูแมนิเฟสโตที่แสดงถึงวิถีการทำงานบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งร่วมกัน โดยการเชิญศิลปินหญิงหลากหลายรุ่น หลากหลายความชำนาญมาแสดงงานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
 
ศิลปิน : กัญญา เจริญศุภกุล (ไทย), คาร์ล่า ซักเซอ (เยอรมนี), จารุนันท์ พันธชาติ (ไทย), จิรัฐติ คุตะนาม (ไทย), จิตติมา ผลเสวก (ไทย), ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ (ไทย), ทาริ อิโตะ (ญี่ปุ่น), นฤมล ธรรมพฤกษา (ไทย), นิโลฟาร์ อัฆมุต (ปากีสถาน), นิตยา เอื้ออารีวรกุล (ไทย), ปาน ภาระหอม (ไทย), ปรีณัน นานา และ พิม สุทธิคำ (ไทย), พินรี สัณฑ์พิทักษ์ (ไทย), ภัทรี ฉิมนอก ( ไทย), ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ (ไทย), มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์ (ไทย), มรกต เกษเกล้า (ไทย), มณฑาทิพย์ สุขโสภา (ไทย), ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์ (ไทย), รัศมีมาลา (อินเดีย), ลาวัลย์ จิระสุรเดช (ไทย), ลิเลียน ซุมเคมิ (สวิตเซอร์แลนด์), เลน่า เอริคสัน (สวิตเซอร์แลนด์), วัชราพร ศรีสุข (ไทย), วาร์ช่า นายร์ (อินเดีย), เวอร์จิเนีย ฮิลยาร์ด (ออสเตรเลีย), ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ (ไทย), สุโรจนา เศรษฐบุตร (ไทย),  อะราไมยานี (อินโดนีเซีย), อรอนงค์ กลิ่นศิริ (ไทย) และ อ้วนกลม แฮปปี้ฟาร์ม (ไทย) 
 
กรอบแนวคิดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย ศิลปินวูแมนิเฟสโต: นิตยา เอื้ออารีวรกุล, ปรีณัน นานา, ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ และ วาร์ช่า นายร์

แนวคิดและประวัติศิลปิน คลิก
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com