Loading

บริการพิเศษ

  • เก้าอี้เข็นสำหรับผู้พิการ ติดต่อขอใช้ได้ที่ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้างประตูทางเข้าชั้น 1 ด้านทิศเหนือ หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5
  • ห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีบริการทุกชั้น 
  • ถาดเปลี่ยนผ้าอ้อม ที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 
  • ห้องละหมาด ใกล้ทางเข้าห้องน้ำชั้น 4 
  • ปุ่มกดลิฟต์สำหรับผู้พิการทางสายตา
  • มีลิฟต์บริการทุกชั้น และลิฟต์ที่บันไดทางเข้าชั้น 3

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร